Fördelar och nackdelar med att utforska mer avancerade yogapositioner

Jag har en historia av att själv varit väldigt prestationsdriven och perfektionistisk på olika sätt. När jag började med yoga så följde de sidorna med mig även till yogamattan och under en period tyckte jag att det var ”tråkigt” med de enklare och mer grundläggande yogapositionerna och passen… Tills jag insåg att det var det som var grunden till att kunna bygga på med de mer avancerade positionerna. 
 
Idag älskar jag landa i en tillsynes enkel yogapraktik men istället har jag känslan med mig. Jag har gått från att vilja klara av till att uppleva yogan. Jag säger inte att något är fel men vill att du reflekterar över hur du ser på din yogapraktik idag? Jag skriver idag, för den kommer med största sannolikhet att ändras under tidens gång och det är precis så som det ska vara 🙂 Nedan kan du läsa om några fördelar och nackdelar med att utforska mer avancerade yogapositioner och så ger jag dig en steg för steg hur du kan strössla din praktik med att träna på yogapositionen Bird of Paradise 🙂 För att det är roligt!
 
FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED ATT UTFORSKA MER AVANCERADE YOGAPOSITIONER
Yoga är så mycket mer än bara en fysisk aktivitet. I grunden är yogan en livsstil och en livsfilosofi där utövaren strävar efter att förena kropp, sinne och själ. För många av oss ger yogan flera fina följdeffekter som bättre sömn, ökad självkänsla, gladare humör, lugnare sinne, ökad imulskontroll och så vidare. Det var kanske inte på grund av dessa effekter som du sökte dig till yogan en gång i tiden, utan för att du ville ha en rolig, varierad, skonsam och icke prestationsbaserad träningsform. Yoga handlar nämligen inte om prestation. Det handlar inte heller om att uppnå perfektion på något sätt. Yoga en resa i att lära känna och acceptera sig själv. Men, trots detta kan det vara roligt och stimulerande att utmana sig till att klara mer avancerade yogapositioner. På sina egna villkor. Här lyfter jag fram några fördelar och nackdelar med att utforska mer avancerade yogapositioner.
 
Fördelar
1. Att träna på mer avancerade yogapositioner kan utveckla din styrka, flexibilitet och balans. Det kan också utmana dina gränser och öka ditt självförtroende när du klarar något du inte tidigare klarat av. Progression kan vara både stimulernade och motiverande!
 
2. Avancerade yogapositioner kräver ofta att du i hög grad är koncentrerad och närvarande, vilket kan hjälpa dig att träna upp din mentala styrka och närvaro, något du har nytta av även utanför yogamattan om du ställs inför utmanande situationer där du behöver hålla fokus.
 
Nackdelar
1. Det finns en ökad risk för skador vid utföande av mer avancerade yogapositioner då det ofta kräver en högre grad av flexibilitet och styrka. Om de utförs felaktigt eller utan tillräcklig förberedelse eller uppärmning så kan skador som exempelvis översträckning ske. Här är det extra viktigt att lyssna på kroppens gränser.
 
2. Om du är prestationsdriven så kan jakten på att bemästra avancerade positioner leda till en känsla av prestandaångest och självkritik om det skulle vara så att du inte anser dig lyckas. Här blir det extra viktigt att påminna dig om att yoga inte handlar om prestation utan istället se strävan efter att klara en ny yogaposition som ett lekfullt utforskande och hela tiden ha en kärlek och acceptans för sin egen yogaresa.
 
Slutligen vill jag säga, klart du ska utforska mer avancerade yogapositioner, vad det nu innebär för just dig! Viktigt är dock att inte förringa eller glömma bort de grundläggande principerna och positionerna inom yoga. Det bästa är att sträva efter en stabil och balanserad praktik där grunden finns som en rutin först och sen kan du strössla på med mer avancerade yogapositioner för att det är roligt och för att det tillför en extra dimension till din yogapraktik! Det viktigaste är dock att släppa prestigen, acceptera var du är just nu och komma ihåg att alla kroppar är unika och att en och samma yogaposition kommer att se olika ut för oss alla. Yoga är en resa, din unika resa mot välmående!
 
Har du någon fundering kring hur just du ska utföra en viss yogaposition utifrån din kropps förutsättningar eller vill du ha hjälp att på ett säkert sätt träna på en mer avancerad yogaposition så är du välkommen att kontakta mig! Namaste, Jenny